Sürdürülebilirlik Raporu 2018

ÇEVRESEL, SOSYAL ve KÜLTÜREL HEDEFLERİMİZ

2017 yılında aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere, 5 adet çevre temalı etkinlik ve 5 adet kültürel ve sosyal etkinlik planlanmış ve başarıyla uygulanmıştır. 2018 yılı için de Calista Luxury Resort olarak; 2017 yılında 167.451 m3 olan su tüketimimizi %1, 7.738.797 kWh olan elektrik tüketimimizi %1 ve 7.184.759 kWh olan Doğal Gaz tüketimimizi % 2 oranında azaltmayı hedefleriz. Köy okullarına destek projeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım projeleri, doğal yaşamı destek projeleri vb projelerde yıl içerisinde en az üç kez yer almak veya üstlenmek. Yerel ve turizm yöneticilerinin yer aldığı toplantılarda, kültür turizminin artması ve yabancı turistlere tanıtımında öncülük etmek. Türkiye’nin tanıtımı çalışmalarında % 100 tüm özel ve resmi günlerin (23 Nisan, 19 Mayıs vb.) tanıtımının yapılacağı organizasyonlar düzenlemek.

2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇEVRE EĞİTİM

ETKİNLİK ADI / KATEGORİSİ HEDEF GRUP ETKİNLİK AMACI VE İÇERİĞİ TARİH
1 Deniz Kaplumbağaları Hakkında Bilgilendirme / Toplantı ve Seminer Turistik tesis yöneticileri ve personeli Nesli tehlike altındaki canlıların korunması gereği ve yöntemleri 10/06/2018
2 Çevre ve İnsan Fotoğraf Sergisi / Sergi Yöre halkı, öğrenciler ve diğer ülke halkları Çevremizdeki bitki, kuş ve diğer canlıların korunması ve tanıtılması 15/08/2018
3 Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi / Proje Ulusal ve uluslararası doğa gönüllüleri Nesli tehlike altındaki canlıların korunması gereği ve yöntemleri 01/06/2018 - 30/09/2018
4 Temiz Çevre Kampanyası / Çevresel Etkinli Yöre halkı, turistik tesis çalışanları ve gönüllüler Temiz çevre için bilinçlendirme ve ortak hareket Sezon boyunca
5 Çevre Koruma ve Bilgilendirme Projesi / Basılı Belge Yöre halkı ve diğer ülke halkları Çevremizdeki bitki, kuş ve diğer canlıların korunması ve tanıtılması Sezon boyunca

ETKİNLİKLERİN HİTAP ETTİĞİ BÖLGE : Belek Turizm Merkezi

ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDEN BELEDİYE-DERNEK VEYA İŞLETME : Betuyab

Sürdürülebilir yaşamın en temel ve en önemli amaçlarından biri, “Kaynakların Korunması ve Sürekliliğinin Sağlanması” olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir turizm, yerel kaynakları koruması, yaşam kalitesini yükseltmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir. Calista Luxury Resort olarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir: Sürdürülebilir Faaliyetlerimizde Sizlerin de Misafirlerimiz Olarak Bizlere Destek Olmanızı Rica Ederiz.

 • Doğal Kaynakların Korunması ve Bilinçli Tüketilmesi Faaliyetlerimiz,
 • Sosyal Sorumluluk Projelerimiz,
 • Ekonomiyi ve Yerel Halkı Destekleme Faaliyetlerimiz,
 • Doğa Dostu Enerji Kaynaklarının Kullanımı,
 • Doğaya Minimum Zararlı Kimyasal Kullanımı,
 • Atıkların Kontrolü ve Değerlendirilmesi,
 • Tarihi ve Kültürel Zenginliklerimizin Tanıtılması ve Korunması Faaliyetlerimiz,
 • Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz Hakkında Misafirlerimize, Tedarikçilerimize ve Topluma Bilgi Vermek ve Özendirmek.
 • Hayvanlara ve Doğal Ortamlara Zarar Veren Faaliyetleri Tesis Bünyesinde Yapmamak
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET DETAYLARIMIZ

  Calista Oteli olarak; eğitim süreçlerinden, misafir faaliyetlerine, hammadde tercihlerine, operasyonel sürdürülebilir yatırımlara ve yatırımların sonucundaki kazanımların raporlarla değerlendirilme sürecine kadar çevreye duyarlı bir tutum sergilemekteyiz.

  Tedarikçilerin aynı bağlamda çevresel duyarlılıklarının artırılması için teşvik edilmesi, bu sürecin en önemli kısmı olup; sürdürülebilir üretim ve hizmet faaliyetlerinin yayılmasında ciddi katkılar sağlamaktayız.

  Calista Luxury Resort’te yapılan spesifik sürdürülebilirlik uygulamalarından bazılarına örnek vermek gerekirse;

 • Sebze-meyve dezenfeksiyonunda ozon sistemi kullanılarak sudan ve kimyasaldan ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır.
 • Havuzlarda iyonizasyon sistemine geçilmiş olup, dezenfeksiyonda klor yerine Gümüş-Bakır (Ag-Cu) İyonizasyon sistemi uygulanarak, normal şartlarda kullanılan klor oranının azaltılması sağlanmıştır. Dezenfeksiyonda daha etkili ve çevre dostu olan bu sisteme geçilerek, klor tüketiminde ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sistem sayesinde yosun önleyici kimyasala ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, ciddi anlamda kimyasal kullanımında düşüş yaşanmıştır. Ters yıkama sıklığı, sistem sayesinde azaltılarak su tasarrufu da sağlanmaktadır.
 • Otelimiz bünyesindeki villaların havuzlarındaki dezenfeksiyonda elektrolizle kaya tuzundan klor üreten alternatif bir yöntem olan Tuz-Klor jeneratörleri kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadan havuz dezenfeksiyonu doğal kaya tuzu ile sağlanmaktadır.
 • İçme ve kullanma sularında PotoClean sistemi kullanılmaktadır. PotoClean, düşük bir elektrik gerginliği ile zararlı bakterileri ve tüm patojenleri imha eder. Böylelikle kimyasal kullanılmadan içme suyu dezenfekte işlemi yapılmış olur. Aynı zamanda bu sistem ile hiçbir kimyasal kullanmadan legionella bakterisi riski ortadan kaldırılmaktadır.
 • Otelin ihtiyacı olan çiçek üretiminin birçoğu bünyede bulunan seralardan sağlanmaktadır. Bu seralar aynı zamanda, bitki hastanesi olarak kullanılmakta ve bitkilerde tedavi işlemi uygulamaktadır. Seralarda üretilen fıstık çamları ile hasar gören ağaçların yerine ekimler yapılmaktadır.
 • ENERJİ GİDER RAPORLAMALARIMIZ

  2017 Enerji Tüketim Analizleri

  ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

  • Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı
  • Enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi,
  • Çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi,
  • Yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,
  • Çalışanlara ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı,
  • Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı, Böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Anadolu markaları arasında Calista Luxury Resort markasını turizmde öncü bir kuruluş haline getirmek için konjonktürel yapıya uygun olarak turizmde yenilikleri takip etmeyi ve dünya turizmine Türkiye’yi tanıtmayı,
  • Kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği iç ve dış bağlamlarını etkileyen risk ve fırsatlar doğrultusunda yasal ve diğer düzenlemelere, yükümlü olduğumuz uluslararası standartlara uygun olarak; amaç ve uygulanabilir faaliyetleri yıllık planlarla ve değerlendirmelerle belirlemeyi,
  • Belirlenen analiz metotları ile süreç performanslarını ölçmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi yönetim stratejisi olarak benimsemeyi,
  • Misafir talep, öneri ve geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği sistemlerine etkisini sağlamayı, böylelikle misafir öncelikli hizmet anlayışını ön planda tutmayı,
  • Calista Luxury Resort hizmet, kalite, çevre, gıda, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, misafir memnuniyeti standartlarının, tüm hizmet proseslerinde ve paydaşlarla olan tüm faaliyetlerde eksiksiz uygulanması için çalışanların eğitim faaliyetlerini aktif olarak sürdürmeyi,
  • Çalışanlara ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında analizler yaparak çalışanların ve paydaşlarımızın güvenliğini sağlamayı, sağlıklarını tehdit edecek uygulamaları önlemeyi,
  • Gıda güvenliği faaliyetleri kapsamında ham maddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan süreçleri gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde eksiksiz uygulamayı ve bu süreçlerin gelişimini tedarikçiler, kurumlar ve misafirlerin öngörüleri ile birlikte sağlamayı,
  • Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı, enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi, çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi, yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,
  • Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

  Sunum dosyasını buradan görüntüleyebilirsiniz.