Calista Night

MİSYONUMUZ

Standart üstün hizmet kalitesini geliştirerek efsane misafirperverlik anlayışını küresel turizme benimsetmek ve turizmde fark yaratmaktır.

VİZYONUMUZ

Küresel turizmde Calista Luxury Resort’un efsane misafirperverlik anlayışı ile uluslararası düzeyde bir marka olmasını sağlamak.

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 • Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı,

 • Enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi,

 • Enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını ve tasarımları desteklemeyi,

 • Ölçeğe uygun enerji sarfetmeyi,

 • Çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi,

 • Yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,

 • Çalışanlara ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı,

 • Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı,

 • Böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

  ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 • Anadolu markaları arasında Calista Luxury Resort markasını turizmde öncü bir kuruluş haline getirmek için konjonktürel yapıya uygun olarak turizmde yenilikleri takip etmeyi ve dünya turizmine Türkiye’yi tanıtmayı,

 • Kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği iç ve dış bağlamlarını etkileyen risk ve fırsatlar doğrultusunda yasal ve diğer düzenlemelere, yükümlü olduğumuz uluslararası standartlara uygun olarak; amaç, hedef ve uygulanabilir faaliyetleri yıllık planlarla ve değerlendirmelerle belirlemeyi,

 • Belirlenen analiz metotları ile süreç performanslarını ölçmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi yönetim stratejisi olarak benimsemeyi,

 • Misafir talep, öneri ve geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği sistemlerine etkisini sağlamayı, böylelikle misafir öncelikli hizmet anlayışını ön planda tutmayı,

 • Calista Luxury Resort hizmet, kalite, çevre, gıda, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, misafir memnuniyeti standartlarının, tüm hizmet proseslerinde ve paydaşlarla olan tüm faaliyetlerde eksiksiz uygulanması için çalışanların yetkinliklerini artırmayı, eğitim faaliyetlerini aktif olarak sürdürmeyi,

 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını, danışma ve katılımlarını sağlamayı,

 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında analizler yapıp tehlikeleri ortadan kaldırarak ve riskleri azaltarak çalışanların ve paydaşlarımızın güvenliğini sağlamayı, sağlıklarını tehdit edecek uygulamaları önlemeyi,

 • Gıda güvenliği faaliyetleri kapsamında hammaddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan süreçleri gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde eksiksiz uygulamayı ve bu süreçlerin gelişimini tedarikçiler, kurumlar ve misafirlerin öngörüleri ile birlikte sağlamayı,

 • Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı, enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi, enerji-verimli ürünler, hizmetler satın alınmasını ve tasarımları desteklemeyi, ölçeğe uygun enerji sarfetmeyi, çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi, yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,

 • Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.