Rezervasyon

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Raporunu İndir

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022

 

ÇEVRESEL, SOSYAL ve KÜLTÜREL HEDEFLERİMİZ

 

- 2021 yılında aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere, 5 adet çevre temalı etkinlik ve 5 adet kültürel ve sosyal etkinlik planlanmış ve başarıyla uygulanmıştır.

- Köy okullarına destek projeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım projeleri, doğal yaşamı destek projeleri vb projelerde yıl içerisinde en az üç kez yer almak veya üstlenmek. Yerel ve turizm yöneticilerinin yer aldığı toplantılarda, kültür turizminin artması ve yabancı turistlere tanıtımında öncülük etmek.

- Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği içerisinde mavi kapak toplama kampanyası yapılmaktadır. Mavi kapak dışında bağış yapmak isteyen misafirler resepsiyonla iletişime geçerek bildirim sağlarlar. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dernek ile iletişime geçilir. Bu sayede daha fazla bağış toplanması hedeflenmektedir.

- 2022 yılı için de Calista Luxury Resort olarak; 2021 yılında 167.451 m3 olan su tüketimimizi %3, 7.738.797 kWh olan elektrik tüketimimizi %2 ve 7.184.759 kWh olan Doğal Gaz tüketimimizi %4 oranında azaltmayı hedefleriz.

- Bölgemizde gezilecek olan kültürel, dini, tarihi alanlarda giriş aşamasındaki belirtilen bazı kurallar vardır. Bu kurallar içerisinde dini alanlara girerken o ülkenin toplumunun benimsemiş olduğu kıyafet kurallarına uyulması gerekmektedir. Kıyafet kuralları misafir ilişkileri tarafından misafirlerimize anlatılmakta, dini alanlara girişte uygun kıyafetlerin olduğu belirtilmektedir.

 

- Türkiye’nin tanıtımı çalışmalarında %100 tüm özel ve resmi günlerin (23 Nisan, 19 Mayıs vb.) tanıtımının yapılacağı organizasyonlar düzenlemek.

 

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

 

- Çocuk Koruma Politikası hem dâhili hem de harici bir politikadır. Politikaya uyulması bütün Calista Luxury Resort personeli için zorunludur. Politika ihlalleri; olası görevden almalar da dahil disiplin uygulamalarına yol açar. Ayrıca Çocuk Koruma Politikası Calista Luxury Resort ve ortaklarının çalıştıkları bütün durumlarda uygulanmak zorundadır. İşbirliği yapılan kurumlar için ihlaller varsa işbirliği sözleşmelerinin iptaline ve ilişkilerin askıya alınmasına sebep olur. İlgili durumlarda yasalar doğrultusunda uygun resmi işlemlere başvurulur.

- Calista Luxury Resort, çocukların korunması için sıfır tolerans yaklaşımını benimsemiştir.

- Çocuk koruma politikasının temelinde yer alan ilkeler çocuk koruma politikasının hükümlerine birçok temel ilke dayanak sağlamaktadır.

Bu politika doğrultusunda,

- Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunacak, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.

- Her fırsatta onların küçük başarılarını kutlar, cesaretlendirir, diğer çocuklar ile olan iletişimlerinde birbirlerinin hislerini-düşüncelerini anlamalarını sağlayacak yönlendirmelerde bulunuruz.

- Tüm ekibimize, çocuk istismar türlerini (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) öğretir, çocuk istismarı ihbar etme uygulamaları ve bu kapsamdaki toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler veririz.

- Anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmaya, bu tür vakalar karşısında uyanık olmaya çalışırız.

Sürdürülebilir yaşamın en temel ve en önemli amaçlarından biri, “Kaynakların Korunması ve Sürekliliğinin Sağlanması” olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir turizm, yerel kaynakları koruması, yaşam kalitesini yükseltmesi, turistik tüketicilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek düşünülerek karşılanması, ülkenin kültürel bütünlüğüne ve çevresine uygun turizm kapasitelerinin geliştirilmesidir.

 

Calista Luxury Resort olarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir: Sürdürülebilir Faaliyetlerimizde sizlerin de misafirlerimiz olarak bizlere destek olmanızı rica ederiz.

 

- Doğal kaynakların korunması ve bilinçli tüketilmesi faaliyetlerimiz,

- Sosyal sorumluluk projelerimiz,

- Ekonomiyi ve yerel halkı destekleme faaliyetlerimiz,

- Doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımı,

- Doğaya minimum zararlı kimyasal kullanımı,

- Atıkların Kontrolü ve Değerlendirilmesi,

- Tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması ve korunması faaliyetlerimiz,

- Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz hakkında misafirlerimize, tedarikçilerimize ve topluma bilgi vermek ve özendirmek

- Hayvanlara ve doğal ortamlara zarar veren faaliyetleri tesis bünyesinde yapmamak

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYET DETAYLARIMIZ

 

Calista Luxury Resort olarak; eğitim süreçlerinden, misafir faaliyetlerine, hammadde tercihlerine, operasyonel sürdürülebilir yatırımlara ve yatırımların sonucundaki kazanımların raporlarla değerlendirilme sürecine kadar çevreye duyarlı bir tutum sergilemekteyiz. Tedarikçilerin aynı bağlamda çevresel duyarlılıklarının artırılması için teşvik edilmesi, bu sürecin en önemli kısmı olup; sürdürülebilir üretim ve hizmet faaliyetlerinin yayılmasında ciddi katkılar sağlamaktayız.

- Havuzlarda iyonizasyon sistemine geçilmiş olup, dezenfeksiyonda klor yerine Gümüş-Bakır (Ag-Cu) İyonizasyon sistemi uygulanarak, normal şartlarda kullanılan klor oranının azaltılması sağlanmıştır. Dezenfeksiyonda daha etkili ve çevre dostu olan bu sisteme geçilerek, klor tüketiminde ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sistem sayesinde yosun önleyici kimyasala ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, ciddi anlamda kimyasal kullanımında düşüş yaşanmıştır. Ters yıkama sıklığı, sistem sayesinde azaltılarak su tasarrufu da sağlanmaktadır.

- Otelimiz bünyesindeki villaların havuzlarındaki dezenfeksiyonda elektrolizle kaya tuzundan klor üreten alternatif bir yöntem olan Tuz-Klor jeneratörleri kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadan havuz dezenfeksiyonu doğal kaya tuzu ile sağlanmaktadır.

 

Su Kaynakları

 

Su, özellikle de temiz su, dünya üzerindeki sınırlı doğal kaynakların en önemlilerindendir. İşletme olarak, su kullanımlarımızı kontrol altına almak ve tasarruf yöntemleri oluşturmak sürekli hedeflerimizdendir. Bu hedefimize ulaşmak için tüm su kaynaklarımızın kullanım miktarlarını ölçerek aylık ve yıllık olarak etüt çalışmaları yapmaktayız.

 

Musluk Başlıklarına Perlatör Uygulaması

 

Otelin genel alan ve odalarındaki tüm musluklara ve duşlara “perlatör” denilen suyun hava karışımlı, yani daha az suyu aynı tazyikle akmasını sağlayan mekanizma takılmış, bu sayede misafir memnuniyetini etkilemeden suyun %45 daha tasarruflu kullanılması sağlanmıştır.

 

FOTOSELLİ - OTOMATİK BATARYA  ve LED AYDINLATMA KULLANIMI

 

- Otel genel aydınlatması, dış aydınlatması, süs aydınlatması, ofis ve koridor aydınlatmasında en tasarruflu ve uzun ömürlü olan LED aydınlatma kullanımına geçilmektedir.

- 2013 yıllında yapılan yatırım ile aydınlatmada, floresan, tasarruflu ampul ve halojen ampul yerine otelin % 85’inde LED aydınlatma kullanımına geçilmiştir.

- Hem gıda güvenliği hem de çevre güvenliği açısından, gıda üretim ve sunum alanlarında (mutfak ve restoranlarda) floresan ampul yerine kırılmaya dayanıklı dış yüzeyi ve enerji tasarrufunda % 54 verim sağlayan led floresan kullanımına geçilmiştir.

- Toplu kullanıma fotoselli veya otomatik  bataryalar kullanılmaktadır. Açık bütün WC’lerde, misafir odalarında ve dış mekan duşlarında günlük hayatımızda su kullanımını azaltmaktadır. Bu nedenle toplu kullanım yerlerindeki lavabo bataryalarının hepsi ve misafir odalarının %24’ü fotoselli olarak değiştirilmiştir.

 

 

ENERJİ YÖNETİMİ

 

- Turizm sektöründe enerji, işletmelerin maliyetlerinin önemli bir bölümün oluşturmakta ve işletmelerin kârını büyük ölçüde etkilemektedir. Calista Luxury Resort, odalarında ‘’Energy Saver Sistemi’’ kullanılmaktadır. Böylece misafir odada olmadığı zaman elektrik sistemi boşuna çalışarak enerji tüketmez. Soğutma ve havalandırma, pencere ve kapıların açılması durumunda otomatik olarak kapanır.

- Bloklarda kullanılan dış camlar özel çift cam olup, doğaya uyumlu yeşil renktedir. İç ve dış camlar %43 ısı farkı sağlayacak şekilde seçilmiştir. Binaların büyük bölümünün cam olması sayesinde gün ışığından maksimum seviyede yararlanmaktayız.

 

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 

- Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı,

- Enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi,

- Çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi,

- Yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,

- Çalışanlara ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı,

- Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı,

 

***Böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

- Anadolu markaları arasında Calista Luxury Resort markasını turizmde öncü bir kuruluş haline getirmek için konjonktürel yapıya uygun olarak turizmde yenilikleri takip etmeyi ve dünya turizmine Türkiye’yi tanıtmayı,

- Kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği iç ve dış bağlamlarını etkileyen risk ve fırsatlar doğrultusunda yasal ve diğer düzenlemelere, yükümlü olduğumuz uluslararası standartlara uygun olarak; amaç ve uygulanabilir faaliyetleri yıllık planlarla ve değerlendirmelerle belirlemeyi,

- Belirlenen analiz metotları ile süreç performanslarını ölçmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi yönetim stratejisi olarak benimsemeyi,

- Misafir talep, öneri ve geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek kalite yönetimi, misafir memnuniyeti, çevre yönetimi, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği sistemlerine etkisini sağlamayı, böylelikle misafir öncelikli hizmet anlayışını ön planda tutmayı,

- Çevre koruma faaliyetleri kapsamında sürdürülebilir turizmi benimseyerek biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamayı, enerji verimliliği faaliyetlerini desteklemeyi, çevre etkilerini belirleyerek kirliliği en aza indirmeyi, yerel toplumu ve tüm paydaşlarımızı da bu yönde desteklemeyi,

- Calista Luxury Resort hizmet, kalite, çevre, gıda, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, misafir memnuniyeti standartlarının, tüm hizmet proseslerinde ve paydaşlarla olan tüm faaliyetlerde eksiksiz uygulanması için çalışanların eğitim faaliyetlerini aktif olarak sürdürmeyi,

- Çalışanlara ayrım yapılmaksızın insan hakları ve özlük hakları doğrultusunda verimli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamayı,

- İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında analizler yaparak çalışanların ve paydaşlarımızın güvenliğini sağlamayı, sağlıklarını tehdit edecek uygulamaları önlemeyi,

- Gıda güvenliği faaliyetleri kapsamında ham maddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan süreçleri gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde eksiksiz uygulamayı ve bu süreçlerin gelişimini tedarikçiler, kurumlar ve misafirlerin öngörüleri ile birlikte sağlamayı,

- Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel kişi ve işletmelerle ortak ticari süreçler yürütmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri yapmayı böylelikle ülke değerlerine ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

 

YENİLİKLER VE GELİŞMELER

 

- 2020 yılında raporlanan enerji verilerimize göre elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde %1.8’lik enerji tasarrufu sağlarken su ve kimyasal tüketimlerinde istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Su ve kimyasal tüketimlerinde hedef gerisinde kalmamızın sebebi Covid-19 pandemi sürecinin başlaması, kişisel ve genel hijyen kurallarında meydana gelen değişimlerdir.

- Geri dönüştürülebilir ambalaj atığında pandemi süreci sebebiyle paketli ürünlere geçilmesi, tek kullanımlık ürünlerin tüketimindeki artış göz önünde bulundurulmaktadır.

- Havuzlarda Ag-Cu iyon sisteminin kullanılması ile insan sağlığına etkisi olan klor miktarının düşmesi su ve insana verilen zararın azaltılması devam etmektedir.

- 2021 yılı çalışmalarında Calista Luxury Resort Otel olarak çevreye vermiş olduğumuz önem ve ayrışımların çalışanlarımız yardımıyla hassas ve dikkatli olmaları sayesinde temel seviye sıfır atık belgesi alınmıştır.

- Pandemi süreci sebebi ile temiz hava kontrolünü kapalı alanlarda sağlamak, insan sağlığını korumak ve kimyasal hava temizleyiciler kullanmamak için mobil hepa filtre temizleyiciler kullanılmaktadır. %80 oranında verim alınmaktadır.

- 2021 yılında çalışanlarımıza doğum günlerinde TEMA Vakfı ile anlaşmalı fidan bağışı projesi gerçekleştirilmiştir.

Kağıt israfının önüne geçilmesi için sertifika basımı yapılmamış dijital ortamda sertifikaları iletilmiştir.

REZERVASYON